Rejält tråkigt bemötande i Tre-butik

Första året i Linköping