Sociala nätverk är härliga, men det är inget nytt fenomen