Trevligt svar från AllTele

Min förra post om AllTele var kanske lite väl barsk i tonen, det kan jag erkänna. Tråkigt nog fick det mig även att fokusera på fel punkt samt vara otydlig kring en annan.

Till att börja med så är det fullkomligt möjligt att AllTele inte sparar användaruppgifter historiskt rent generellt sett, åtminstone inte i de fall där kunderna har dynamiskt tilldelade IP-nummer. Jag har dock haft ett statiskt IP-nummer sedan jag blev kund hos AllTele, vilket i princip sett innebär att man har historiken klar för sig. I den förra posten beskrev jag hur jag försökte få klarhet i några frågor jag hade och hur det sedan resulterade i att jag fick mina användaruppgifter mailade till mig.

Det var förmodligen den delen som egentligen upprörde mig. Jag hade nämligen inte tillhandahållit särskilt mycket information som kunde säkerställa att det verkligen var jag som var den som ville ha ut min egen information. Visst, jag hade angett mitt namn och personnummer, men de kan vem som helst ta reda på. Jag hade också angett vilken nätleverantör jag hade, men det hade också gått att lista ut relativt lätt utifrån öppet tillgängliga personuppgifter. Jag frågade ifall de behövde mitt kundnummer, men istället för att den jag hade kontakt med på AllTeles kundservice bad om att få mitt kundnummer så skickades i stället mina fullständiga IP-uppgifter ut till den e-postadress jag angett.

Detta gjorde mig både upprörd och bekymrad, eftersom det enligt mig tyder på rejält bristande rutiner vad gällde hanteringen och policyn kring hur man skall handskas med sådana uppgifter.

Dessa IP-uppgifter kan mycket väl ha hämtas fram ur ögonblicksdata hos dem, det vill säga att de såg i sitt system vilket IP-nummer jag hade just då. Det behöver inte på något sätt ha varit lagrat i någon form av historisk logg. Tråkigt nog gjorde min upprördhet att jag blev lite väl ivrig och missade att beskriva detta.

Idag fick jag en mycket trevlig kommentar från Ola Norberg, AllTeles VD, som på ett vänligt sätt bemötte det jag skrivit. Det trevliga bemötandet är också anledningen till att jag skriver detta. Trevligt kundbemötande är nämligen något som skall premieras på alla sätt.

Jag valde att uppdatera min gamla post så att den bättre stämmer överens med roten till min dåvarande upprördhet. Gamla bitar är överstrukna, jag har även märkt upp mina tillägg.

I telefonkontakt jag hade med AllTele i lördags fick jag även berättat för mig att vid det tillfälle jag fick uppgifterna mailade till mig så skall det endast ha funnits en strikt policy kring hantering av kunduppgifter och IPRED, men att det redan samma dag gick ut en uppdaterad policy som skärpte upp hanteringen av kunduppgifter även vid supportärenden.

Stämmer detta är det självklart jättebra!

Jag vill även att denna rättelse/kommentar skall nå ut till samma ställen min förra post gjorde (Har du som läser detta använt min förra post som källa hoppas jag att du kan uppdatera din post med det nya läget. Har du spridit den förra posten vidare, sprid även denna vidare):

Några av alla de bloggar som skriver om AllTeles uttalande: Allt om IT, The Blackjacker, Åsiktskanonen nämner i förbigående AllTeles yttrande, Jinge tar upp ett citat från Aftonbladet.

5 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

Lämna en kommentar

Alla inskickade kommentarer hanteras enligt de gällande kommentarsreglerna